1

عینک آفتابی BV6059B

مشخصات کلی :

 • اطلاعات کلی: عینک BVLGARI مدل BV6059B
 • رنگ بدنه : مشکی
 • مشخصات بدنه: دارای بدنه فیبر کربن مقاوم
 • مشخصات شیشه ( لنز ) : شیشه دودی
 • قیمت : 650.00 دلار
ادامه مطلب...

عینک آفتابی BV8091B

مشخصات کلی :

 • اطلاعات کلی: عینک BVLGARI مدل BV8091B
 • رنگ بدنه : قهوه ای
 • مشخصات بدنه: دارای بدنه فیبر کربن مقاوم
 • مشخصات شیشه ( لنز ) : شیشه دودی قهوه ای
 • قیمت : 440.00 دلار
ادامه مطلب...

عینک آفتابی BV8098B

مشخصات کلی :

 • اطلاعات کلی: عینک BVLGARI مدل BV8098B
 • رنگ بدنه : مشکی
 • مشخصات بدنه: دارای بدنه فیبر کربن مقاوم
 • مشخصات شیشه ( لنز ) : شیشه دودی
 • قیمت : 390.00 دلار
ادامه مطلب...

عینک آفتابی BV6054BM

مشخصات کلی :

 • اطلاعات کلی: عینک BVLGARI مدل BV6054BM
 • رنگ بدنه : مشکی
 • مشخصات بدنه: دارای بدنه فیبر کربن مقاوم
 • مشخصات شیشه ( لنز ) : شیشه دودی
 • قیمت : 440.00 دلار
ادامه مطلب...

عینک آفتابی BV8088B

مشخصات کلی :

 • اطلاعات کلی: عینک BVLGARI مدل BV8088B
 • رنگ بدنه : مشکی
 • مشخصات بدنه: دارای بدنه فیبر کربن مقاوم
 • مشخصات شیشه ( لنز ) : شیشه دودی
 • قیمت : 390.00 دلار
ادامه مطلب...

عینک آفتابی BE4103

مشخصات کلی :

 • اطلاعات کلی: عینک Burberry مدل BE4103
 • رنگ بدنه : قرمز
 • مشخصات بدنه: دارای بدنه فیبر کربن مقاوم
 • مشخصات شیشه ( لنز ) : شیشه قهو های
 • قیمت : 190.00 دلار
ادامه مطلب...

عینک آفتابی BE4107

مشخصات کلی :

 • اطلاعات کلی: عینک Burberry مدل BE4107
 • رنگ بدنه : کرمی
 • مشخصات بدنه: دارای بدنه فیبر کربن مقاوم
 • مشخصات شیشه ( لنز ) : شیشه کرمی
 • قیمت : 220.00 دلار
ادامه مطلب...

عینک آفتابی BE4111

مشخصات کلی :

 • اطلاعات کلی: عینک Burberry مدل BE4111
 • رنگ بدنه : قهوه ای
 • مشخصات بدنه: دارای بدنه فیبر کربن مقاوم
 • مشخصات شیشه ( لنز ) : قهوه ای تیره
 • قیمت : 220.00 دلار
ادامه مطلب...

عینک آفتابی BE4066

مشخصات کلی :

 • اطلاعات کلی: عینک Burberry مدل BE4066
 • رنگ بدنه : مشکی
 • مشخصات بدنه: دارای بدنه فیبر کربن مقاوم
 • مشخصات شیشه ( لنز ) : شیشه مشکی دودی
 • قیمت : 230.00 دلار
ادامه مطلب...
1