1
2

عینک آفتابی DY4080

مشخصات کلی :

 • اطلاعات کلی: عینک DKNY مدل DY4080
 • رنگ بدنه : طلایی
 • مشخصات بدنه: دارای بدنه فیبر کربن مقاوم
 • مشخصات شیشه ( لنز ) : شیشه دودی روشن
 • قیمت : 89.70 دلار
ادامه مطلب...

عینک آفتابی DY4087

مشخصات کلی :

 • اطلاعات کلی: عینک DKNY مدل DY4087
 • رنگ بدنه : مشکی
 • مشخصات بدنه: دارای بدنه فیبر کربن مقاوم
 • مشخصات شیشه ( لنز ) : شیشه دودی
 • قیمت : 89.70 دلار
ادامه مطلب...

عینک آفتابی HC7005B REAGAN

مشخصات کلی :

 • اطلاعات کلی: عینک Coach مدل HC7005B REAGAN
 • رنگ بدنه : قهوه ای - طلایی
 • مشخصات بدنه: دارای بدنه فیبر کربن مقاوم
 • مشخصات شیشه ( لنز ) : شیشه دودی
 • قیمت : 168.00 دلار
ادامه مطلب...

عینک آفتابی NATASHA

مشخصات کلی :

 • اطلاعات کلی: عینک Coach مدل HC8038 GORGINA
 • رنگ بدنه : مشکی
 • مشخصات بدنه: دارای بدنه فیبر کربن مقاوم
 • مشخصات شیشه ( لنز ) : شیشه دودی
 • قیمت : 158.00 دلار
ادامه مطلب...

عینک آفتابی BV6038B

مشخصات کلی :

 • اطلاعات کلی: عینک BVLGARI مدل BV6038B
 • رنگ بدنه : قهوه ای
 • مشخصات بدنه: دارای بدنه فیبر کربن مقاوم
 • مشخصات شیشه ( لنز ) : شیشه دودی
 • قیمت : 475.00 دلار
ادامه مطلب...

عینک آفتابی BV6050B

مشخصات کلی :

 • اطلاعات کلی: عینک BVLGARI مدل BV6050B
 • رنگ بدنه : مشکی
 • مشخصات بدنه: دارای بدنه فیبر کربن مقاوم
 • مشخصات شیشه ( لنز ) : شیشه دودی آبی
 • قیمت : 400.00 دلار
ادامه مطلب...

عینک آفتابی BV8079B

مشخصات کلی :

 • اطلاعات کلی: عینک BVLGARI مدل BV8079B
 • رنگ بدنه : مشکی
 • مشخصات بدنه: دارای بدنه فیبر کربن مقاوم
 • مشخصات شیشه ( لنز ) : شیشه دودی
 • قیمت : 410.00 دلار
ادامه مطلب...

عینک آفتابی BV8083B

مشخصات کلی :

 • اطلاعات کلی: عینک BVLGARI مدل BV8083B
 • رنگ بدنه : قهوه ای
 • مشخصات بدنه: دارای بدنه فیبر کربن مقاوم
 • مشخصات شیشه ( لنز ) : شیشه دودی
 • قیمت : 360.00 دلار
ادامه مطلب...

عینک آفتابی BV6059B

مشخصات کلی :

 • اطلاعات کلی: عینک BVLGARI مدل BV6059B
 • رنگ بدنه : مشکی
 • مشخصات بدنه: دارای بدنه فیبر کربن مقاوم
 • مشخصات شیشه ( لنز ) : شیشه دودی
 • قیمت : 650.00 دلار
ادامه مطلب...

عینک آفتابی BV8091B

مشخصات کلی :

 • اطلاعات کلی: عینک BVLGARI مدل BV8091B
 • رنگ بدنه : قهوه ای
 • مشخصات بدنه: دارای بدنه فیبر کربن مقاوم
 • مشخصات شیشه ( لنز ) : شیشه دودی قهوه ای
 • قیمت : 440.00 دلار
ادامه مطلب...
1
2