عینک آفتابی DY5071

مشخصات کلی :

 • اطلاعات کلی: عینک DKNY مدل DY5070
 • رنگ بدنه : مشکی
 • مشخصات بدنه: دارای بدنه فیبر کربن مقاوم
 • مشخصات شیشه ( لنز ) : شیشه دودی
 • قیمت : 99.20 دلار
ادامه مطلب...

عینک آفتابی DY4084

مشخصات کلی :

 • اطلاعات کلی: عینک DKNY مدل DY4084
 • رنگ بدنه : قهوه ای تیره
 • مشخصات بدنه: دارای بدنه فیبر کربن مقاوم
 • مشخصات شیشه ( لنز ) : شیشه دودی
 • قیمت : 89.70 دلار
ادامه مطلب...

عینک آفتابی DY4090

مشخصات کلی :

 • اطلاعات کلی: عینک DKNY مدل DY4090
 • رنگ بدنه : قهوه ای
 • مشخصات بدنه: دارای بدنه فیبر کربن مقاوم
 • مشخصات شیشه ( لنز ) : شیشه دودی
 • قیمت : 79.75 دلار
ادامه مطلب...

عینک آفتابی DY4085

مشخصات کلی :

 • اطلاعات کلی: عینک DKNY مدل DY5070
 • رنگ بدنه : مشکی
 • مشخصات بدنه: دارای بدنه فیبر کربن مقاوم
 • مشخصات شیشه ( لنز ) : شیشه دودی
 • قیمت : 79.20 دلار
ادامه مطلب...

عینک آفتابی DY5070

مشخصات کلی :

 • اطلاعات کلی: عینک DKNY مدل DY5070
 • رنگ بدنه : مشکی
 • مشخصات بدنه: دارای بدنه فیبر کربن مقاوم
 • مشخصات شیشه ( لنز ) : شیشه دودی
 • قیمت : 89.70 دلار
ادامه مطلب...

عینک آفتابی ICONIC

مشخصات کلی :

 • اطلاعات کلی: عینک Converse مدل ICONIC
 • رنگ بدنه : قهوه ای
 • مشخصات بدنه: دارای بدنه فیبر کربن مقاوم
 • مشخصات شیشه ( لنز ) : شیشه دودی
 • قیمت : 90.00 دلار
ادامه مطلب...

عینک آفتابی HC7009Q CHARITY

مشخصات کلی :

 • اطلاعات کلی: عینک Coach مدل HC7009Q CHARITY
 • رنگ بدنه : طلایی
 • مشخصات بدنه: دارای بدنه فیبر کربن مقاوم
 • مشخصات شیشه ( لنز ) : شیشه دودی آبی
 • قیمت : 168.00 دلار
ادامه مطلب...

عینک آفتابی HC7003 KRISTINA

مشخصات کلی :

 • اطلاعات کلی: عینک Coach مدل HC7003 KRISTINA
 • رنگ بدنه : قهوه ای - طلایی
 • مشخصات بدنه: دارای بدنه فیبر کربن مقاوم
 • مشخصات شیشه ( لنز ) : شیشه دودی
 • قیمت : 148.00 دلار
ادامه مطلب...

عینک آفتابی HC7005B REAGAN

مشخصات کلی :

 • اطلاعات کلی: عینک Coach مدل HC7005B REAGAN
 • رنگ بدنه : قهوه ای - طلایی
 • مشخصات بدنه: دارای بدنه فیبر کربن مقاوم
 • مشخصات شیشه ( لنز ) : شیشه دودی
 • قیمت : 168.00 دلار
ادامه مطلب...

عینک آفتابی HC8002 VICTORIA

مشخصات کلی :

 • اطلاعات کلی: عینک Coach مدل HC8002 VICTORIA
 • رنگ بدنه : مشکی
 • مشخصات بدنه: دارای بدنه فیبر کربن مقاوم
 • مشخصات شیشه ( لنز ) : شیشه دودی
 • قیمت : 173.00 دلار
ادامه مطلب...