عینک آفتابی BV6059B

مشخصات کلی :

 • اطلاعات کلی: عینک BVLGARI مدل BV6059B
 • رنگ بدنه : مشکی
 • مشخصات بدنه: دارای بدنه فیبر کربن مقاوم
 • مشخصات شیشه ( لنز ) : شیشه دودی
 • قیمت : 650.00 دلار
ادامه مطلب...

عینک آفتابی BV8097B

مشخصات کلی :

 • اطلاعات کلی: عینک BVLGARI مدل BV8097B
 • رنگ بدنه : مشکی
 • مشخصات بدنه: دارای بدنه فیبر کربن مقاوم
 • مشخصات شیشه ( لنز ) : شیشه دودی
 • قیمت : 650.00 دلار
ادامه مطلب...

عینک آفتابی BV7011

مشخصات کلی :

 • اطلاعات کلی: عینک BVLGARI مدل BV7011
 • رنگ بدنه : مشکی قهوه ای
 • مشخصات بدنه: دارای بدنه فیبر کربن مقاوم
 • مشخصات شیشه ( لنز ) : شیشه دودی
 • قیمت : 440.00 دلار
ادامه مطلب...

عینک آفتابی BV8091B

مشخصات کلی :

 • اطلاعات کلی: عینک BVLGARI مدل BV8091B
 • رنگ بدنه : قهوه ای
 • مشخصات بدنه: دارای بدنه فیبر کربن مقاوم
 • مشخصات شیشه ( لنز ) : شیشه دودی قهوه ای
 • قیمت : 440.00 دلار
ادامه مطلب...

عینک آفتابی BV8098B

مشخصات کلی :

 • اطلاعات کلی: عینک BVLGARI مدل BV8098B
 • رنگ بدنه : مشکی
 • مشخصات بدنه: دارای بدنه فیبر کربن مقاوم
 • مشخصات شیشه ( لنز ) : شیشه دودی
 • قیمت : 390.00 دلار
ادامه مطلب...

عینک آفتابی BV6054BM

مشخصات کلی :

 • اطلاعات کلی: عینک BVLGARI مدل BV6054BM
 • رنگ بدنه : مشکی
 • مشخصات بدنه: دارای بدنه فیبر کربن مقاوم
 • مشخصات شیشه ( لنز ) : شیشه دودی
 • قیمت : 440.00 دلار
ادامه مطلب...

عینک آفتابی BV6053BM

مشخصات کلی :

 • اطلاعات کلی: عینک BVLGARI مدل BV6053BM
 • رنگ بدنه : طلایی و سفید
 • مشخصات بدنه: دارای بدنه فیبر کربن مقاوم و استیل
 • مشخصات شیشه ( لنز ) : شیشه دودی قهوه ای تیره
 • قیمت : 420.00 دلار
ادامه مطلب...

عینک آفتابی BV8088B

مشخصات کلی :

 • اطلاعات کلی: عینک BVLGARI مدل BV8088B
 • رنگ بدنه : مشکی
 • مشخصات بدنه: دارای بدنه فیبر کربن مقاوم
 • مشخصات شیشه ( لنز ) : شیشه دودی
 • قیمت : 390.00 دلار
ادامه مطلب...

عینک آفتابی BV8093B

مشخصات کلی :

 • اطلاعات کلی: عینک BVLGARI مدل BV8093B
 • رنگ بدنه : مشکی
 • مشخصات بدنه: دارای بدنه فیبر کربن مقاوم
 • مشخصات شیشه ( لنز ) : شیشه دودی
 • قیمت : 400.00 دلار
ادامه مطلب...

عینک آفتابی BV6061B

مشخصات کلی :

 • اطلاعات کلی: عینک BVLGARI مدل BV6061B
 • رنگ بدنه : مشکی
 • مشخصات بدنه: دارای بدنه فیبر کربن مقاوم و استیل
 • مشخصات شیشه ( لنز ) : شیشه دودی
 • قیمت : 390.00 دلار
ادامه مطلب...