1
2

عینک آفتابی BV6038B

مشخصات کلی :

 • اطلاعات کلی: عینک BVLGARI مدل BV6038B
 • رنگ بدنه : قهوه ای
 • مشخصات بدنه: دارای بدنه فیبر کربن مقاوم
 • مشخصات شیشه ( لنز ) : شیشه دودی
 • قیمت : 475.00 دلار
ادامه مطلب...

عینک آفتابی BV6050B

مشخصات کلی :

 • اطلاعات کلی: عینک BVLGARI مدل BV6050B
 • رنگ بدنه : مشکی
 • مشخصات بدنه: دارای بدنه فیبر کربن مقاوم
 • مشخصات شیشه ( لنز ) : شیشه دودی آبی
 • قیمت : 400.00 دلار
ادامه مطلب...

عینک آفتابی BV8079B

مشخصات کلی :

 • اطلاعات کلی: عینک BVLGARI مدل BV8079B
 • رنگ بدنه : مشکی
 • مشخصات بدنه: دارای بدنه فیبر کربن مقاوم
 • مشخصات شیشه ( لنز ) : شیشه دودی
 • قیمت : 410.00 دلار
ادامه مطلب...

عینک آفتابی BV8083B

مشخصات کلی :

 • اطلاعات کلی: عینک BVLGARI مدل BV8083B
 • رنگ بدنه : قهوه ای
 • مشخصات بدنه: دارای بدنه فیبر کربن مقاوم
 • مشخصات شیشه ( لنز ) : شیشه دودی
 • قیمت : 360.00 دلار
ادامه مطلب...

عینک آفتابی BV6059B

مشخصات کلی :

 • اطلاعات کلی: عینک BVLGARI مدل BV6059B
 • رنگ بدنه : مشکی
 • مشخصات بدنه: دارای بدنه فیبر کربن مقاوم
 • مشخصات شیشه ( لنز ) : شیشه دودی
 • قیمت : 650.00 دلار
ادامه مطلب...

عینک آفتابی BV8097B

مشخصات کلی :

 • اطلاعات کلی: عینک BVLGARI مدل BV8097B
 • رنگ بدنه : مشکی
 • مشخصات بدنه: دارای بدنه فیبر کربن مقاوم
 • مشخصات شیشه ( لنز ) : شیشه دودی
 • قیمت : 650.00 دلار
ادامه مطلب...

عینک آفتابی BV7011

مشخصات کلی :

 • اطلاعات کلی: عینک BVLGARI مدل BV7011
 • رنگ بدنه : مشکی قهوه ای
 • مشخصات بدنه: دارای بدنه فیبر کربن مقاوم
 • مشخصات شیشه ( لنز ) : شیشه دودی
 • قیمت : 440.00 دلار
ادامه مطلب...

عینک آفتابی BV8091B

مشخصات کلی :

 • اطلاعات کلی: عینک BVLGARI مدل BV8091B
 • رنگ بدنه : قهوه ای
 • مشخصات بدنه: دارای بدنه فیبر کربن مقاوم
 • مشخصات شیشه ( لنز ) : شیشه دودی قهوه ای
 • قیمت : 440.00 دلار
ادامه مطلب...

عینک آفتابی BV8098B

مشخصات کلی :

 • اطلاعات کلی: عینک BVLGARI مدل BV8098B
 • رنگ بدنه : مشکی
 • مشخصات بدنه: دارای بدنه فیبر کربن مقاوم
 • مشخصات شیشه ( لنز ) : شیشه دودی
 • قیمت : 390.00 دلار
ادامه مطلب...

عینک آفتابی BV6054BM

مشخصات کلی :

 • اطلاعات کلی: عینک BVLGARI مدل BV6054BM
 • رنگ بدنه : مشکی
 • مشخصات بدنه: دارای بدنه فیبر کربن مقاوم
 • مشخصات شیشه ( لنز ) : شیشه دودی
 • قیمت : 440.00 دلار
ادامه مطلب...
1
2